De 5 Principes van Go Moku no Ryu

Er zijn verschillende manieren om je tegenstander te overwinnen namelijk door impacttechnieken, worpen, houdgrepen, ontwrichtingstechnieken, drukpunten, verwurgingen, etc. Bij het uitvoeren van de technieken is het belangrijk dat de tegenstander uit balans wordt gebracht door te trekken of te duwen. Dit kan alleen worden gedaan door vakkundigheid en niet door kracht.
Ongeacht welke technieken worden gebruikt om de aanval van een tegenstander te neutraliseren, de principes van Go Moku no Ryu moeten altijd in acht worden genomen, wil jezelf niet verwond raken. Deze zijn:

  1. Nooit weerstand bieden aan een tegenstander, maar overwinning behalen door meegeven
  2. Nooit trachten een snelle overwinning te behalen
  3. Nooit laten leiden tot ruzie en gekibbel, maar de geest kalm en beheerst te houden
  4. Nooit verontrust zijn door dingen
  5. Nooit geërgerd te raken door onverwachte gebeurtenissen, maar vredig/kalm te blijven

JU-principe

Het JU-prinicpe is diep geworteld in de technieken van Go Moku no Ryu. Ju is het Japans voor 'Meegeven' Of 'Ontvangen'. Dit is het eerste principe van karate jujitsu. we gaan de aanval van de tegenstander niet blokkeren of opvangen, dit is hard op hard en de sterkste wint dan. De aanval van de tegenstander ontvangen we nemen deze mee en veranderen van richting, zodat de kracht van de tegenstander tegen deze gebruikt kan worden.