KARATE

Wat is Karate?

Karate is een Japanse krijgskunst (of martial art) die is gespecialiseerd in trap- en stoottechnieken. Karate wordt vertaald als 'Lege Hand'. Het Japanse woord 'kara' betekent leeg of leegte en het Japanse woord 'Te' betekent 'hand'. Tegenwoordig wordt ook wel gesproken over karatedo (= De Weg van de lege hand). Karate heeft zich net als judo ontwikkelt tot een echte wedstrijdsport. Echter in tegenstelling tot het judo heeft karate nog wel alle aspecten van een krijgskunst, waardoor de zelfverdedigingswaarde van karate is behouden.

De definitie van karate kan je het beste omschrijven als 'Het ongewapend verdedigen tegen verschillende soorten aanval met trap- en stoottechnieken'. Op het eerste gezicht ziet karate er als sport gevaarlijk uit, maar aangezien het hoofdprincipe is de aanvallen te controleren, kan dit gevaar tot een minimum herleid worden. Het uiteindelijke doel van karate is geen nederlaag of overwinning, maar het verbeteren van het karakter van de beoefenaar. Hierdoor wordt karate ook wel karatedo (= De Weg van de Lege Hand) genoemd.

De aspecten van karate

Door veel training kunnen karaktereigenschappen, zoals doorzettingsvermogen, discipline, zelfbeheersing en correct gedrag in positieve zin worden beïnvloed. Het begrip 'Do' (weg of levenswijze) staat voor deze ontwikkeling. Het Karate-do kent drie aspecten:
  1. Karate als lichaamsontwikkeling. Er zijn maar weinig sporten waarbij het lichaam zo compleet getraind wordt als bij karate het geval is. Voor het uitvoeren van een effectieve techniek zijn snelheid, kracht, lenigheid en coördinatie belangrijk. Daarnaast spelen concentratie- en reactievermogen een niet te onderschatten rol.
  2. Karate als wedstrijdsport. Karate is ook een echte wedstrijd waarbij full-contact als semi-contact wedstrijden zijn. Met Karatewedstrijd leren de deelnemers kundig en efficiënt gebruik maken van de aangeleerde stoot- en traptechnieken, afweertechnieken, verplaatsingen, maar ook timing, afstandhouden en tactiek.
  3. Karate als zelfverdediging. Als zelfverdedigingmethode heeft Karate het voordeel dat de bedreigde door stoten en stampen steeds een afstand tussen hem en de aanvaller kan bewaren, zodat lichamelijk contact vermeden wordt. Behendigheid en techniek staan voorop, zodat het voor iedereen geschikt is omdat je van nature geen krachtpatser is.

Ontstaan van Karate

Karate is ontstaan op het Japanse eiland Okinawa uit de zelfverdedigingskunst Tode (='de Hand van China'). Doordat Okinawa dichtbij China ligt was er veel contact met het vaste land. Hierdoor zijn vele invloeden vannuit China naar Okinawa gekomen waaronder de Chinese krijgskunsten. Deze bevatte vele manieren van trappen en stoten. Deze krijgskunst werd op Okinawa 'Tode' genoemd of te wel 'De hand uit China'. Het karakter 'to' kon ook uitgesproken worden als 'kara'. Bij de introductie van deze Okinawaanse zelfverdedigingskunst in Japan werd 'Tode' hernoemd in 'Karate', om de associatie met China te vermijden. Later is het karakter van 'kara' van 'China' veranderd in het karakter 'kara' van 'leeg'. Tegenwoordig is Karate 'Lege Hand'

Karate Stijlen

Er zijn eigen 2 stromingen binnen het karate, namelijk de karatedo en karate jitsu. Binnen elke stromingen zijn verschillende stijlen te onderscheiden. Meestal als men het over karate heeft spreekt men over karatedo ipv karate jitsu. Karatedo heeft ook de meeste beoefenaren wereldwijd.

Karatedo

Er zijn tegenwoordig heel veel verschillende stijlen karatedo, teveel om op te noemen. Waarbij de meeste van deze stijlen in de Verenigde Staten zijn te vinden. Doordat er personen zijn die denken iets nieuws te hebben ontdekt of iets dergelijks richten dan gelijk een eigenstijl op, zodat ze zich meester kunnen noemen.
De grondlegger van alle moderne karate stijlen kan Sensei Gichin Funakoshi worden aangemerkt. Hij ontwikkelde het Shotokan karate uit het Tode. De andere Japanse karate stijlen zijn ontwikkelt vanuit het Shotokan karate, evenals het Taekwondo (Korea).
De bekendste stijlen in Nederland behoren tot het Karate Do. Deze zijn:

Karatejitsu

Karatejitsu is een stijl die weer terug gaat naar het oude Tode. Karate jitsu heeft een veel grotere zelfverdedigingswaarde dan karatedo. Karatedo is zeer stijl afhankelijk en hierdoor zeer statisch. Karatejitsu daarin tegen is veel dynamischer, doordat de training vooral gericht zijn op interactie tussen aanvaller en verdediger. De filosofie van het karatejitsu is simpel namelijk een stoot is een stoot en een trap is een trap.
Karate jitsu stijlen zijn:

Binnen de stichting wordt Wadokai karate beoefend en gedoceerd, volgens het vademcum van de Japanese Karate Federaton (JKF).