Leersysteem van Go Moku no Ryu

Traditioneel Japans (karate) jujitsu is een geavanceerd stelsel van verschillende (verdedigings)technieken, die op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn. Door correcte overdracht van deze kennis en kunde, kan de beoefenaar dit succesvol toepassen in alle aspecten van het dagelijkse leven. Hierdoor kan je niet zo maar voor de vuist weg lesgeven. De overdracht moet gestructureerd en nauwkeurig, via een bepaalde systematiek.
Het leersysteem van Go Moku no Ryu is uniek, omdat het duidelijk, heel precies georderd en goed gestructureerd is. Hierdoor kan de beoefenaar via een helder pad naar een hoger niveau wordt geleid en het juiste inzicht verkrijgen. De grondslagen van het Go Moku no Ryu leersysteem zijn EFFECTIVITEIT, EFFICIËNTIE en REALISME! (zoals in het filmpje wordt gedemonstreert).

Go Moku no Ryu lesprogramma

Het Go Moku no Ryu lesprogramma bevat veel ongewapende technieken maar ook het leren omgaan met wapens en ongewapend verdedigingen tegen verschillende wapens maakt onderdeel uit van het lesprogramma. Het Go Moku no Ryu lesprogramma, bevat onderstaande onderdelen:

De 3 hoofd-doelen en de 6 peilers van de training

De 3 hoofd-doelen van Go Moku no Ryu zijn: Vanuit deze 3 hoofd-doelen zijn 6 peilers van training afgeleid. Elke peiler is een afbakingen en groepering van onderdelen, technieken van het Go Moku no Ryu leersysteem. Elke peiler is niet afzonderlijk, maar deze werken samen en ondersteunen elkaar.
Het leersysteem van Go Moku no Ryu karate ju jutsu beschrijft de samenwerking tussen de 6 peilers om de 3 hoofd-doelen te realiseren en daadwerkelijk een vollediger persoon te worden die een aanwinst is voor de maatschappij. In de onderstaande tabel wordt hiervan een overzicht getoond.

Hoofd-Doel Peiler

Verbetering Lichamelijk Gezondheid
(Kenko-Zoshin)

Het eerste hoofd-doel Verbetering de lichamelijk gezondheid wordt aangeduid als Kenko-Zoshin. Kenko is het Japans voor gezondheid en Zoshin betekent voortgang, verbetering.
Voor verbetering moet worden gewerkt dit is de lichamelijke training. Lichamelijk training wordt aangeduid als Eki Kin Jutsu. Eki Kin Jutsu betekent: Het systeem om de spieren te in ware toestand te brengen.
Verbeteren van de lichamelijke gezondheid is ook het voorkomen en eventueel zorgvuldig behandelen van blessures bij jezelf of een ander.

Goho

Goho is de groep van harde technieken.
Een groep van effectieve zelfverdedigingstechnieken gebruik maken van stoten, trappen en blokken. Goho technieken resulteren in een impact op het lichaam.

Juho

Juho is de groep van zachte technieken.
Een groep van technieken om jezelf te bevrijden uit iemand grip en de mogelijkheid om de aanvaller op de grond te immobiliseren. Onder deze groep vallen o.a. ontwrichtingstechnieken, omstrengelingstechnieken, werptechnieken.

Seiho

Seiho is de groep van genezing technieken.
Een aantal oefeningen om blessures te verminderen bestaande uit massagetechnieken en ontsnappingsoefeningen. Doordat we potentiaal gevaarlijke technieken training betekent ook dat je eventueel opgedaan blessures (bij jezelf of een ander) zorgvuldig moet behandelen, zodat er blijvende schade is. Met Seiho leren we dit.

Geestelijk Groei
(Seishin-Shuyo)

Shuyo kan je op meerdere manieren vertalen, namelijk: Opnemen, Voeden, Ontwikkelen, Cultiveren, doorzettingsvermogen. Seishin is het Japans voor geest, maar kan ook oprechtheid betekenen. De manier waarop binnen het leersysteem de verschillende verdedigingstechnieken wordt aangeboden is heel specifiek wat de geestelijk groei stimuleert. Word in de lessen aandacht besteed aan Mentale training in verschillende oefeningen. Want het leren van zelfverdedigingstechnieken zonder het mentale vermogen te trainen is zinloos. Daar het geleerde toch niet in de praktijk kan worden gebracht.

Shiki

Shiki betekent kennis, inzicht.
" Om de kunst goed en correct te beoefenen is kennis nodig van de geschiedenis en het gedachtegoed, zodat men inzicht verkrijgt. Buiten de verschillende verdedigingstechnieken en blessurebehandeling bevat het leersysteem ook een goed gestructureerde theorie. Tijdens de lessen worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld, zodat de begripsvorming ontstaat en de leerling in staat stelt om efficiënter en effectiever de zelfverdedigingstechnieken uit te voeren. Hierdoor ontstaat inzicht en blijven het geen trucjes.

Chi

CHI betekend wijsheid, inteligentie, en mentaal en fysieke vermogen.
Beoefening van Go Moku no Ryu karate ju jutsu ontwikkelt de persoon's mentale vermogen door samenwerken en gedisciplineerd oefenen van de lichamelijk technieken, zodat men een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij.
Want Wijsheid is het juiste toepassen van kennis!

Zelfverdediging en weerbaarheid
(Goshin-Rentatsu)

Goshin is het japans voor zelfverdediging. Rentatsu betekend vaardigheid, bekwaamheid door oefening. Goshin-Rentatsu is te omschrijven als: 'Het kunnen toepassen van de geleerde zelfverdedigingstechnieken op het juiste moment'.

Hanappashi

Hanappashi betekent weerbaarheid, strijdlust.
Zelfverdediging en Weerbaarheid worden vaak gezien als hetzelfde. Dit is niet het geval. Zelfverdediging is maar een onderdeel van weerbaarheid. weerbaarheid is meer. Zelfverdediging zijn de fysieke aspecten van weerbaarheid. Weerbaarheid is jezelf kunnen zijn in alle omstandigheden! Weerbaarheid is het daadwerkelijk kunnen toepassen van de geleerde technieken in een stress-situatie!!

De aandachtspunten bij oefenen

Bij beoefening van de verschillende technieken in de fysieke training is er mentaal vermogen nodig om angst te overwinnen, de zwakke punten van de aggressor te vinden en de wijsheid om dit in jouw voordeel te gebruiken.

Enbu

Go Moku no Ryu karate jujitsu is geheel over communiceren. De training is hier geheel op gericht. Enbu, interactie vormen, is daarom belangrijk binnen de training van Go Moku no Ryu. Oefenen met een partner voedt respect en begrip voor anderen. Doordat jezelf ook het proefkonijn bent en aan de ontvangende partij bent van een techniek, kan je inzicht krijgen in het effect ervan. Zolang jezelf niet geeft en ondergaat kan je nooit begrip krijgen over de impact en effect.Wanneer een leerling begrijpt dat hij zich niet kan ontwikkelen zonder een trainingspartner, zal ook ook realiseren dat hij niet kan bestaan zonder anderen.

Mentale training

Wanneer we over de mentale training van budo spreken, worden de vaak de woorden 'Seiku', 'Doukun', 'Seigan', en 'Raihaishi' genoemd. Hoewel deze begrippen moeilijk te vertalen zijn naar het Nederlands of een andere Westerse taal wordt kort uitgelegd wat deze begrippen betekenen.

Seiku

Doe geen verkeerde handelingen, maar oefen in wat is juist. Hierdoor blijft je ziel schoon. Dit is wat de Boddhistava's ons vertellen.
Ik kan vertrouwen op mijzelf, ik moet niet (blindelings) vertrouwen op anderen. Ontwikkelen van de eigen het doel.
Wanneer ik iets verkeer doe, wordt ik zondig. Wanneer ik niet verkeerd handel kan ik mezelf rein houden. Of ik zondig ben of niet is afhankelijk van mijn acties. Anderen kunnen mij niet reinigen.

Doukun

Michi(= de weg) wordt gegeven door Ten(= de hemel) en het toont een manier om alle menselijke wezen moet volgen.
Als we het kunnen vinden en volgen, dan kunnen we vooruit gaan en veilig zijn.
Als we de weg niet kunnen vinden, zullen we verdwalen in de wereld.
Daarom wordt er gezegd dat we Michi niet kunnen verlaten of weggooien.
Zolang wij leven, het is noodzakelijk voor ons om onze best doen om Michi volgen.
Als we niet beschaamd worden van onze laksheid, zullen we niet in staat zijn op de aarde te blijven bestaan.
Als er een man niet zijn best doet ethisch te leven, kan worden gezegd dat hij zijn leven geen (spirituele) betekenis heeft Van zo'n man wordt gezegd dat hij zijn leven verspild.
Onze ziel is hetzelfde als de Boeddha's natuur, Kami wonen in onze geest. Dus als we ons best doen en trots zijn dat we ons best doen, dan kunnen we met trots voor de Kami staan. Alles wat we doen wordt waargenomen door Kami, en alle goddeloosheid zal niet worden vergeten.
Als je Ten respecteert, genade van Kami waardeert, uw voorouders respecteert, geloof je vrienden en familie, met de lokale bevolking vereenigt, hou van je partner, anderen te helpen in de problemen of in opkomende behoefte, onderwijzen en leiden van anderen, doe je best, weerspiegelen uw gedrag en maak je nieuwe, boze gedachte te verlaten, op zoek naar een goede, dan is zelfs als niemand uw goedheid opvalt, Ten zal uw inspanning te erkennen en zal u en geluk en voorspoed van uw afstammeling te brengen, en Dharma zal je beschermen tegen het kwade.