De 5 Essenties van Go Moku no Ryu

Bujitsu is een verzamelnaam van verschillende krijgskunsten welke zijn ontstaan in Japan en China. Bujitsu is de Japanse benaming in China spreek men over Wushu.
Het verschil tussen bujitsu en andere vechtsporten is dat buiten fysieke training ook mentale ontwikkeling wordt ondersteund. Dit is terug te vinden in de 5 essenties van budo, ongeacht de discipline of stijl die men beoefent, gegevens door een ware bujitsu sensei. De 5 essenties is universeel aan bujitsu. Sommige van deze essenties lijken overbodig om te benoemen of zijn niet duidelijk, maar zoals veel dingen uit Azië er schuilt meer achter dan alleen het uiterlijk. De 5 essenties zijn:

 1. Essentie van Beweging
 2. Essentie van Gevecht
 3. Essentie van Ademhaling
 4. Vorm, Lichaam en Mysterie
 5. Harmonisatie van Yin en Yang

Een korte uitleg van de 5 essenties wordt hieronder gegeven. Een website is niet geschikt voor een volledige uitleg. Hiervoor zal je bij je een bujitsu leraar moeten zijn. Echter doorgronden kan alleen maar door oefening.

Essentie van Beweging

Bewegen is leuk en goed voor het lichaam. Dit wordt met alle sporten gedaan en is niet speciaal voor budo. Wat wel typerend is voor budo in tegenstelling tot andere sporten is de benadering van beweging. Met sporten wordt een beroep gedaan op de fysieke eigenschappen van de mens namelijk, kracht, snelheid en lenigheid. Dit geldt eveneens voor budo, maar waar andere sporten voor namelijk berusten op de ontwikkeling van spierkracht, richt budo op de ontwikkeling van coördinatie. Het ontwikkelen van (overbodige) spieren is in budo eigenlijk taboe. Dit komt heel mooi tot uitdrukking van een quote van prof. Kano bij de ontwikkeling van judo, te weten:

100 gram kan 1000 kilogram verplaatsen.

Ook Hwang shin tzsu heeft dit beschreven in zijn boek. Op deze principe is jujitsu gebaseerd namelijk:

In flexibiliteit ligt de kracht.

Essentie van bewegen omvat de training van de basis technieken.

Essentie van Gevecht

Bujitsu is een krijgskunst, dus de essentie van gevecht is een natuurlijk verband. Essentie van gevecht beschrijft niet het overwinnen van je tegenstander door een fysieke overmacht, maar beschrijft het overwinnen van jezelf door intentie en geestelijke overmacht. De essentie van gevecht is het kunnen toepassen van de basis technieken in verschillende situaties.

Essentie van Ademhaling

De essentie van ademhaling beschrijft de verschillende manieren van ademhaling en het generen van KI of CHI. KI is de werkelijke kracht van de bujitsuka en niet de spierkracht. Gebruik van spierkracht kost veel energie daardoor raak je snel vermoeid. Wanneer je in gevecht vermoeid raakt, betekent dat je de tegenstander niet meer kan overwinnen. Door Ki te gebruiken raak je minder snel vermoeid en blijf je tijdens het gevecht meer alert. Hierdoor voorkom je dat de tegenstander jouw kan overwinnen.

Vorm, Lichaam en Mysterie

De essentie van vorm, lichaam en mysterie is de moeilijkste essentie om te bevatten. Hiervoor moet de budjitsuka een goede theoretische kennis hebben en de basis (vormen) beheersen. Doordat men te snel 'leuke' technieken wilt doen, neemt men te weinig tijd op de basis(vormen) goed te trainen en zodoende te doorgronden. De essentie van vorm, lichaam en mysterie blijft daardoor een mysterie.
De essentie van vorm, lichaam en mysterie is niet eenvoudig te verwoorden zeker niet samengevat. Een opsomming van een aantal principes is het beste om iets van begrip te vormen. Wanneer iemand aan deze principes houdt, zal bekwaamheid (in budo) en persoonlijke groei hand in hand gaan. Budo zal je leven verrijken.

 1. De ultieme waarheid van Budo wordt begrepen door de vereniging van geest, lichaam en vorm, of 'San mi Ittai' (de drie essenties van lichaam).
 2. Budotraditie is de levende erfenis van meesters uit het verleden en de gids voor toekomstige ontwikkeling. Daarom moet de beoefening altijd de traditie volgen en de (natuurlijke) structuur die wordt opgelegd.
 3. De Seimeiho is de onveranderlijke natuurlijke (universele) wet (van budo) en niet een willekeurige menselijke uitvinding. Daarom moet Budo altijd in overeenstemming te zijn met de natuurlijke principes. Onophoudelijke oefening, correcte uitvoering en een zuivere geest, is de enige manier om budo te begrijpen. Er is geen enkele andere weg naar bekwaamheid.
 4. Yoshiki Hitchu (de correcte vorm gaat nooit fout) is de waarheid. Als uitvoering in overeenstemming zijn met de Seimeiho, zal de techniek de juiste uitwerking hebben, zonder hindernis.
 5. Groei in budo heeft een natuurlijke progressie. Instructie en praktijk moeten in overeenstemming zijn met deze natuurlijke progressie.
 6. Budo moet een evenwicht tussen 'Waza' (techniek) en 'Rei' (hoffelijkheid, wederzijds respect en fatsoen) zijn.
 7. Het is onmogelijk om ooit perfectie in Budo te bereiken, maar we moeten nooit ophouden met oefenen. Het is de toewijding aan de voortdurende training budo definieert en betekenis geeft. Het is een manier van leven.

Harmonisatie van Yin en Yang

In het kort Harmonisatie van yin en Yang beschrijft het verenigen van alle elementen. Binnen en buiten buiten moeten op elkaar afgestemd zijn. Dat lichaam en geest als één geheel achter een actie. Hard en Zacht gelijktijdig aanwezig zijn. Dus gebruik nooit kracht tegen kracht, meegeven en afbuigen om geweld te neutraliseren. Fysieke oefening moet worden ondersteund door mentale training en theorie. Dat is in het kort de harmonisatie van yin en yang.