Kyoshin Go Moku no Ryu Gradutaties en Licenties

Iedereen heeft de behoefte om de vorderingen die men maakt te kunnen zien. Ook met bujitsu is dit zo, daarbij wilt men ook een indicatie hebben hoever te nog te gaan. Deze behoefte heeft de mens al van oudsher. Uit deze behoefte hebben verschillende bujitsu-scholen graduatie-systemen bedacht en ingevoerd om hun leerlingen inzicht te geven in hun progressie. Het aantal stappen (niveaus) loopt zeer uiteen tussen de verschillende graduatie systemen, dit is afhankelijk van het standpunt, inzicht van degene die het heeft bedacht.

Bujitsu kan op men op verschillende manieren beoefenen c.q. beleven, namelijk als:

Het graduatie systeem van Go Moku no Ryu ondersteunt alle drie de belevingen, zoals elke traditionele bujitsu discipline, in tegenstelling tot het westerse sport-jiujitsu.

Graduatie en Licentie Systeem van Go Moku no Ryu

Het graduatie systeem van Kyoshin Go Moku no Ryu ondersteunt de verschillende belevingen van bujitsu, waarbij het klassieke Menkyo-systeem gehandhaafd is en samen gevoegd met het huidige Dangraden-systeem.
Het graduatie systeem wordt in de tabel hieronder, weergegeven:

Bukai
(Dangraden-systeem)
Hokai
(Menkyo-systeem)
Sokai
(Reglieus systeem)
Niveau Riemkleur Exameneisen vanaf bukai-graad Trede vanaf bukai-graad
- Rokkyu Wit - - - -
1 Gokyu Geel PDF Jungakusei Shoden

Eerste
Trede
-
2 Yonkyu Oranje PDF Gengakusei -
3 Sankyu Groen PDF Chugakusei Gon no Jihei
4 Nikyu Blauw PDF Seigakusei Chu no Jihei
5 Ikkyu Bruin PDF Daigakusei Dai no Jihei
6 Shodan Zwart PDF Junmusha Chuden

Midden
Trede
Gon no Doshi
7 Nidan Zwart PDF Genmusha Chu no Doshi
8 Sandan Zwart PDF Chumusha Dai no Doshi
9 Yondan Zwart PDF Seimusha Gon no Hoshi
10 Godan Zwart PDF Daimusha / Menkyo Chu no Hoshi
11 Roppudan Zwart op aanvraag Menkyo Renshi Okuden

Binnenste
Trede
Dai no Doshi
12 Shichidan Zwart op aanvraag Menkyo Kyoshi Gon no Joza
13 Hachidan Zwart op aanvraag Menkyo Hanchi Chu no Joza
14 Kudan Zwart - - Joza
15 Judan Zwart - Soke -

Menkyo systeem

Voor de invoering van het Dan-graden systeem door professor Kano (grondlegger van het judo), werd het Menkyo-systeem gehanteerd voor de bujitsu opleiding. Het Menkyo-systeem is een beter graduatiesysteem voor bujitsu dan het Dan-gradensysteem, maar commerciëel minder interessant, daarom heeft professor Kano ook het Dan-graden systeem ontwikkelt.
Gezien het Menkyo-systeem een beter gradensysteem is voor bujitsu, voeren traditionele bujitsu stijlen nog steeds het Menkyo-systeem naast het Dan-gradensysteem. De Menkyo-graden worden vaak gebruikt als leraar-graden binnen het traditionele bujitsu. Go Moku no Ryu is daarop geen uitzondering.
Het Menkyo-systeem volgt het SHU HA RI model (3 Treden) van bujitsu-ontwikkeling van beginner naar expert.

Licentie Beschrijving Minimale graad Trede
Okuiri
(Junior Assistent)
Okuiri betekent “Binnen komen” in de kunst. Dit is de eerste trede, waarbij de persoon na een aantal jaren training is gekomen. Okuiri is de laatste stap van de eerste trede. Okuiri is een nominatie om te worden ingeschreven in de catelogus. Ikkyu
(niveau 5)
Shoden
ShoMokuroku
(Assistent Leraar)
Mokuroku betekent “catalogus”. Dit betekent dat de persoon officieel is ingeschreven, wat bij Okuiri nog niet het geval is. Sho betekent eerste. De persoon is voor het eerst in de catalogus bij geschreven. shodan
(niveau 6)
Chuden
GoMokuroku
(Junior Leraar)
Mokuroku betekent “catalogus”. Dit betekent dat de persoon officieel is ingeschreven, wat bij Okuiri nog niet het geval is. Sho betekent eerste. De persoon is voor het eerst in de catalogus bij geschreven. shodan
(niveau 8)
Chuden
Menkyo
( Leraar)
Betekent “Licentie om les te geven”. Degene die Menkyo is heeft het recht om andere personen te les te geven en te promoveren (bukai). Als Menkyo ben je meester maar je niet van de volledige leergang. Godan
(niveau 10)
Chuden
Menkyo Renshi
(Ervaren Leraar)
Renshi betekent gehard persoon door ervaring. Roppudan
(niveau 10)
Okuden
Menkyo Kyoshi
(Hoofd Docent)
Kyoshi betekent bekwaam leraar in Budo/Bujitsu Filosofie Shichidan
(niveau 10)
Okuden
Menkyo Hanshi
(Meester)
Hanchi betekent voorbeeldig model/persoon. De persoon is Menkyo-Kiaden. Dit betekent dat hij de volledige leer beheerst. Degene heeft het recht om iemand een menkyo toe te kennen. Hachidan
(niveau 10)
Okuden
Soke
(Grootmeester)
Soke betekent zetelhouder. Dit is de grootmeester van de stijl. De Soke bepaald wie het Okuden mag binnen komen en dus les krijgt van de Soke in de geheime leer. De Soke is als enige gerechtigd om personen te promoveren naar Renshi, Kyoshi, Hanchi. Deze personen moeten meer kunnen dan wat in de exameneisen is geformuleerd. Judan
(niveau 15)
Okuden

Kyoshin Go Moku no Ryu Licentie Catalogus

Hieronder de Nederlanders die een licentie hebben ontvangen en zijn opgenomen in de Kyoshin Go Moku no Ryu catalogus. Per graad worden de persoon genoemd

Menkyo
  • Erwin Jongh Visscher - Menkyo Kyoshi
GoMokuroku
  • Ivo Jongh Visscher
ShoMokuroku
  • Huib Gribnau
  • Gertjan Zonneveld
  • David Capel
Okuiri
  • Gertjan Smit
  • Marc de By
  • Mick Verspoor
  • Maarten Huisman
  • Sander de Boer

Shu Ha Ri

Shu Ha Ri deze drie karakters betekenen in het letterlijk: Gehoorzaam, Verbreek en Overstijg. Hoewel dit eenvoudige steekwoorden zijn, ligt in hun betekenis in een diepere gedachte die essentieel voor het leren van het ware bujitsu
Shuhari is de term die wordt gebruikt in traditioneel bujitsu om de drie stadia van ontwikkeling te beschrijving. Het is de universele wet van praktiserend leren. De unieke benadering bestaat al eeuwen om de kennis van de voorvaderen van leraar op leerling over te dragen en is niet uitsluitend voor bujitsu. In Japan wordt deze methode ook gebruikt in: theather (NO), poppenspel, poëzie, schilder- en dichtkunst maar ook bloemschikken en smeden.
Shuhari is dus diep geworteld in de Japanse cultuur en bujitsu. Hieronder volgt een korte beschrijving van de drie stadia:

Sommige beoefenaren van moderne budosporten vinden het beoefenen van vormen beperkt en shuhari ouderwets, als men al met shuhari bekend is!!!
In werkelijkheid is deze opstelling is onjuist, omdat het doel van vormen door hen verkeerd wordt geïnterpreteerd. Ze noemen zich zelf experts, maar zijn echter nooit correct getraind na het Shoden niveau. De diepte van kennis gaat hun begrip te boven en zijn eigenlijk niet gekwalificeerd om commentaar op andere te leveren. Dit doen ze wel en zeer vaak.