Bujitsu Etiquetten

Inleiding

Met bujitsu trainen we potentieel destructieve technieken, waarmee je een ander persoon ernstig kan blesseren. Om dit te voorkomen zijn er verschillende regels! Iedereen die bij ons traint dient zich aan deze regels te houden. De grondslag van de bujitsu etiquette ligt in de bujitsu moraliteit.
Voor de duidelijkheid hebben we dit opgesplitst in drie delen, namelijk:

Dojo Etiquette

Bujitsu training doe je samen met andere. Je moet elkaar helpen beter te worden. Hierdoor is het belangrijk respect naar elkaar te tonen, maar ook naar de trainingsruimte (dojo). Een dojo is geen speelruimte maar eerder vergelijkbaar met een kerk. Hoe je gedraagt binnen de dojo is vastgelegd in de dojo etiquette.

Dojo (gedrag)regels

De dojo (gedrag)regels beschrijft hoe je je in de dojo behoort te gedragen om de dojo en faciliteiten schoon te houden, blessures te voorkomen, zodat iedereen weer blij naar huis kan gaan en een leuke training heeft genoten.

Gassho

Gassho is de uiting van respect naar je trainingspartner, dat je elkaar helpt beter te worden en blessures te voorkomen, of elkaar bedankt voor de training.

  1. Je staat rechtop en plaatst de handpalmen tegen elkaar voor de borst, vingers naar boven.
  2. Je maakt een korte buiging vanuit de heup.
  3. Je gaat weer rechtop staan.
  4. Je haalt de handen van elkaar, neemt parate houding aan of natuurlijke houding.